Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

darja-
19:42

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viatriste triste
darja-
19:42
2887 5006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darja-
19:37
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
Reposted fromstormymind stormymind viasweetnothingg sweetnothingg
19:36
4855 c4e9
darja-
19:35
4081 f00d
19:33
0850 d6e3
Reposted fromtheolicious theolicious viabadblood badblood
19:32
7681 2c2c
Reposted fromtheolicious theolicious viabadblood badblood
darja-
19:32
darja-
19:27
19:26
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
darja-
18:47
9518 bb5f 500
Reposted fromMuppet Muppet viajointskurwysyn jointskurwysyn
darja-
18:44
2816 9997

May 18 2017

darja-
16:35
darja-
16:35
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
darja-
16:34
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasilence89 silence89
darja-
16:33
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viasilence89 silence89

April 16 2017

darja-
18:00
3336 bb1e
Reposted fromcalifornia-love california-love
darja-
17:58
3404 f6ac
Reposted fromcalifornia-love california-love
darja-
17:58
3586 1995
Reposted fromcalifornia-love california-love
darja-
17:58
2001 534f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...